Trang chủ BLOG SƯ PHẠM Các thắc mắc về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Các thắc mắc về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

2243
0

I. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm là gì? Học chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm để làm gì?

Hỏi:

Em chào các thầy cô. Em vừa tốt nghiệp Đại học ngành Toán Tin. Hôm trước em có lên một trường THCS hỏi xin làm giáo viên. Sau khi thầy Hiệu trưởng xem qua hồ sơ của em thì yêu cầu em phải có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm. Em không hiểu cái Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm ấy như thế nào. Nhờ các thầy cô có thể trả lời giúp em: Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm là gì? Vì sao khi đi dạy lại cần phải có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm?

Trả lời:

Chào bạn, về trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm là gì?

Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi nói một chút về chương trình học của các trường sư phạm: sinh viên tại các trường Sư phạm ngoài việc được học kiến thức chuyên môn, các em còn được học thêm các môn khác như TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM để giúp các thầy cô giáo tương lai nắm rõ và áp dụng các biện pháp giảng dạy phù hợp với từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên sư phạm ngoại ngữ còn được học thêm môn GIÁO HỌC PHÁP để giúp các thầy cô dạy Ngoại ngữ trong tương lai có phương pháp soạn giáo án và giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Những sinh viên không học trường Sư phạm thì không được học những môn đã nói ở trên do vậy mà các em cần phải học một chứng chỉ gọi là CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM.

Vậy, các bạn không tốt nghiệp trường Sư phạm thì cần phải tham dự vào một khóa học hướng dẫn các kỹ năng đứng lớp, kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng giảng dạy phù hợp với từng lứa tuổi học sinh và kết thúc khóa học này các em sẽ được cấp một Chứng chỉ gọi là CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM.

2. Vì sao khi đi dạy tại các trường lại cần có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm?

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, với mỗi lứa tuổi, mỗi môn học lại đòi hỏi biện pháp giảng dạy và đào tạo khác nhau do vậy để đi dạy được ở các trường dạy học thì các bạn không tốt nghiệp trường Sư phạm nhất thiết phải tham dự vào Khóa học NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM để sau này khi được nhận vào các trường học còn biết áp dụng những kỹ năng giảng dạy và đào tạo phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Trường hợp của người đặt câu hỏi ở trên, em chỉ tốt nghiệp Đại học ngành Toán Tin và chưa tham dự bất kỳ khóa học NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM nào, nay em muốn xin đi dạy tại trường THCS thì thầy Hiệu trưởng yêu cầu em phải có CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM là đúng. Do vậy, em nên liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn đăng ký tham gia vào lớp học CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.

II. Chứng chỉ Nghiệp vụ phạm có mấy loại?

Hỏi:

Xin các thầy cô cho em biết Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm có mấy loại? Em nghe nói là Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 nhưng nay thì lại thấy Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN và cho Giảng viên Cao đẳng, Đại học, vậy em phải học chứng chỉ nào để đi dạy tại các trường phổ thông ạ? Các loại chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm này có khác nhau không?

Trả lời:

Chào bạn, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Trước đây, các trường Đại học thường áp dụng các loại chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm bậc I và Nghiệp vụ sư phạm bậc II, nhưng theo các thông tư mới nhất của Bộ GD&ĐT là Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 12/4/2012 thì các đối tượng có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm muốn trở thành Giáo viên giảng dạy các trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học thì có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm là:

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP áp dụng cho các bạn muốn đi dạy tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường Trung cấp và CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC áp dụng cho các bạn muốn đi dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước.

Vậy, trường hợp bạn hỏi ở trên thì Bạn sẽ tham dự khóa ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.

III. Các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm áp dụng cho các cấp dạy khác nhau thì nội dung của khóa học cũng khác nhau.

Hỏi:

Các chương trình Nghiệp vụ sư phạm thì người ta dạy cái gì?

Trả lời:

Các chương trình Nghiệp vụ sư phạm áp dụng cho cấp dạy khác nhau thì nội dung học cũng khác nhau:

+ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP áp dụng cho các bạn muốn đi dạy tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường Trung cấp sẽ học những nội dung sau:

Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
2 Giáo dục học nghề nghiệp
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm
7 Thực tập sư phạm

Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

+ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC áp dụng cho các bạn muốn đi dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước sẽ học những nội dung sau:

Khối lượng kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
2 Tâm lí học dạy học đại học
3 Lí luận dạy học đại học
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
5 Đánh giá trong giáo dục đại học
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
7 Tâm lí học đại cương
8 Giáo dục học đại cương

Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Kĩ năng dạy học đại học
3 Thực tập sư phạm
4 Nâng cao chất lượng tự học
5 Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành
6 Giao tiếp sư phạm

IV. Không tốt nghiệp các trường sư phạm có được đi dạy học?

Hỏi:

Tôi đang học ngành Hóa. Vậy trường hợp sinh viên không học chuyên ngành sư phạm có thể trở thành giáo viên THCS hay tiểu học hay không? Sinh viên cần phải học chứng chỉ gì để được đi dạy ở các trường phổ thông? Nhờ mọi người tư vấn giúp.

Trả lời:

Hiện nay, theo Hướng dẫn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 12/4/2012), các đối tượng có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm muốn trở thành Giáo viên giảng dạy các trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học thì có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm như sau:

1. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp: áp dụng cho đối tượng không tốt nghiệp trường sư phạm muốn đi dạy tại các trường Phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp

2. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học: áp dụng cho đối tượng không tốt nghiệp trường sư phạm muốn đi dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước.

Điều kiện bắt buộc:
+ Để được học các loại chứng chỉ Sư phạm trên, các bạn bắt buộc phải tốt nghiệp Đại học trở lên.
+ Và để được đi dạy tại các trường, ngoài việc tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ Sư phạm, các bạn còn phải vượt qua các kỳ thi tuyển của các cơ sở giáo dục và đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng trường.

V. Muốn di dạy ngoại ngữ thì phải học gì?

Hỏi:

Em là Hương Giang, em không tốt nghiệp tiếng Anh hệ Sư phạm của các trường Sư phạm mà chỉ tốt nghiệp tiếng Anh hệ Biên Phiên Dịch của trường Đại học Công nghiệp, nay em muốn đi dạy tiếng Anh tại trường cấp 2 thì phải làm thế nào ạ?

Trả lời

Em cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Về mặt chứng chỉ sư phạm: Em phải tham dự khóa học Chứng chỉ Sư phạm dành cho giáo viên TCCN (theo thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ GD&ĐT) để đạt chuẩn về nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên tại các trường Phổ thông

2. Về mặt yêu cầu chuyên môn tiếng Anh: Em phải thi đạt Chứng chỉ B2 theo chuẩn khung châu Âu của 8 trường Đại học được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ hoặc chứng chỉ B2 của tổ chức Cambridge cấp.

3. Ngoài ra, em còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà trường nơi em xin vào giảng dạy. Các yêu cầu này, em nên liên hệ trực tiếp với nhà Trường để được hướng dẫn.

Hỏi:

Bạn Thu Nghĩa có câu hỏi tương tự như của Hương Giang ở trên, em không tốt nghiệp tiếng Anh hệ Sư phạm của các trường Sư phạm mà chỉ tốt nghiệp tiếng Anh hệ Biên Phiên Dịch của các trường Đại học, nay em muốn đi dạy tiếng Anh tại một trường Cao đẳng hoặc Đại học thì phải làm thế nào ạ?

Trả lời:

Em cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Về mặt chứng chỉ sư phạm: Em phải tham dự khóa học Chứng chỉ Sư phạm dành cho Giảng viên Cao đẳng Đại học (theo Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 12/4/2012) để đạt chuẩn về nghiệp vụ giảng dạy
của giáo viên tại các trường Cao đẳng Đại học;

2. Về mặt yêu cầu chuyên môn tiếng Anh: Em phải thi đạt Chứng chỉ C2 theo chuẩn khung châu Âu của 8 trường Đại học được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ hoặc chứng chỉ B2 của tổ chức Cambridge cấp.

3. Ngoài ra, em còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà Trường nơi em xin giảng dạy. Các yêu cầu này, em nên liên hệ trực tiếp với nhà Trường để được hướng dẫn.

Click Đăng ký ngay theo mẫu để được tư vấn về các lớp nghiệp vụ sư phạm

ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here