Trang chủ Ngoại Ngữ Tin Học Khóa học tiếng Nga, tiếng Pháp

Khóa học tiếng Nga, tiếng Pháp

949

TUYỂN SINH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC TIẾNG NGA, TIẾNG PHÁP TẠI HÀ NỘI

TIẾNG PHÁP CA HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
Pháp A1 T 2, 4, 6 2.500.000 Le nouveau Taxi 1  (CD -SBT kèm theo)
T 3, 5, CN (27 buổi)
Pháp A1 T 7 – CN 120/1 buổi GV biên soạn
Trẻ em (25 buổi)
 Pháp A2 T 2, 4, 6 3.000.000 Le nouveau Taxi 2  (CD -SBT kèm theo)
T 5 – CN (24 buổi)
TIẾNG NGA CA HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
 Nga A1.1 T 2 – 4 – 6

T3 – 5 – CN

2.500.000

(27 buổi)

Giáo trình và bài tập Tiếng Nga tổnghợp
Nga A1.1 T 7 – CN 2.500.000

(27 buổi)

Giáo trình tiếng Nga TH
 Nga A1.2 T2, 4, 6

T7, CN

3.000.000

(24 buổi)

Giáo trình và bài tập Tiếng Nga tổnghợp

Liên hệ đăng ký học!

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT – EDU

Đăng Ký Học
Facebook Comments